Menu

Aktualności

Akcjonariat


 

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI (SZT.)

UDZIAŁ % W KAPITALE

UDZIAŁ % W GŁOSACH

Dawid Modro

901.581

(w tym
260.000 akcji uprzywilejowanych*)

42,48

48,76

Zbigniew
Modro

134.085

6,32

5,63

Anna Maria
Wesołowska

120.000

5,65

5,04

Pozostali

966.773

45,55

40,57

Razem

2.122.439

100,00

100,00

* akcje serii A
są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że na
każdą 1 (jedną) akcję przypadają 2 (dwa) głosy.

 

Relacje Inwestorskie

Nasze gry