Menu

Aktualności

Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej

Informacja o rozpoczęciu negocjacji z podmiotem z branży fotowoltaicznej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że rozpoczął negocjacje z podmiotem z branży fotowoltaicznej zajmującym się stawianiem farm fotowoltaicznych, sprzedażą instalacji dla prosumentów, sprzedażą paneli fotowoltaicznych oraz wszelkich podzespołów służących do budowy instalacji fotowoltaicznych.

Na bazie rozpoczętych negocjacji Emitent ma przygotować projekt, a następnie zbudować portal obsługujący klientów wyżej przedstawionej spółki z branży fotowoltaicznej, dzięki któremu zaistnieje możliwość monitorowania produkcji z instalacji fotowoltaicznych.

Emitent wskazuje, że szacunkowa wartość umowy na prace programistyczne wynosić będzie od 150 do 200 tys. PLN, co dla Emitenta, z uwagi na brak osiąganych przychodów stanowi istotną pozycję. Emitent szacuje, że negocjacje powinny zakończyć się w najbliższych tygodniach, a prace powinny zakończyć się w IV kwartale 2020 r.

Planowane prace programistyczne nie mieszczą się w podstawowej strategii działalności spółki, ale z uwagi na możliwość wykorzystania posiadanych kompetencji programistycznych i osiągnięcia pierwszych przychodów operacyjnych, Emitent zdecydował się na podjęcie działań mających na celu pozyskanie takiego zlecenia.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry