Menu

Aktualności

Kalendarium

Zarząd Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2021. Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:

  • raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 11 lutego 2021 r.,
  • raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 13 maja 2021 r.
  • raport roczny za 2020 r. – 27 maja 2021 r.31 maja 2021 r.
  • raport kwartalny za II kwartał 2021 r. – 12 sierpnia 2021 r.
  • raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 10 listopada 2021 r.
  • Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry