Menu

Aktualności

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 10 sierpnia 2020 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Dawid Modro, posiadający 1.230.001 głosów, co stanowiło 93,39% ogólnej liczby głosów na WZ i 47,43% głosów ogółem w Spółce.

2. Zbigniew Modro, posiadający 80.000 głosów, co stanowiło 6,61% ogólnej liczby głosów na WZ i 3,36% głosów ogółem w Spółce.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry