Menu

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 sierpnia 2020 r. o godz.12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda-Trzebiatowski Piotr Silski sp. p., adres: ul. Zwierzyniecka 30/33, 60-814 Poznań.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości:

– treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na dzień 10.08.2020 r. wraz z zestawieniem planowanych zmian w treści Statutu Spółki,

– projekty uchwał,

– informację o ogólnej liczbie głosów,

– formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz ze wzorem pełnomocnictwa.

Formularz-pelnomocnictwa – Huckleberry

Huckleberry-s.a.-zwz-10.2020-ogloszenie

Ogólna liczba głosów WZA 010.08

Uchwały Huckleberry 2020

Relacje Inwestorskie

Nasze gry