Menu

Aktualności

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2021 r. o godz. 13:00 w Kancelarii Notarialnej Paweł Żmuda – Trzebiatowski Piotr Silski sp.p. w Poznaniu (60-814), przy ul. Zwierzynieckiej 30/33.

W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia ze wskazaniem planowanych zmian w statucie wraz z projektami uchwał i wzorem pełnomocnictwa, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
original_39447086_OGLOSZENIE_o__zwolaniu_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_Neurone_Studio_AD_AS-1

Relacje Inwestorskie

Nasze gry