Menu

Aktualności

Raport roczny za rok 2019

Raport roczny za rok 2019

Zarząd Huckleberry Games S.A. niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

original_36427743_02_Huckleberry_Games_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2019_r.-si-3
Sprawozdanie Zarządu Huckleberry Gamesoriginal_36428041_SF2-min-2
original_36428041_Raport_roczny-0

Relacje Inwestorskie

Nasze gry