Menu

Aktualności

Raport roczny za rok 2020

Raport roczny za rok 2020

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020.original_39420678_Sprawozdanie_Zarzadu_31052021_final(1)-3

original_39420678_Raport_roczny_Neurone_2020_31052021_final-0

original_39420678_Neurone_Studio_SA_SF_31_05_2021-1

original_39420678_06_Neurone_Studio_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2020_r.-s-2

Relacje Inwestorskie

Nasze gry