Menu

Aktualności

Raport za I kwartał roku 2020

Raport za I kwartał roku 2020

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za I kwartał roku 2020.

Podstawa prawna:

§5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

original_36139788_Raport_za_2020_I_KW-0

Relacje Inwestorskie

Nasze gry