RELACJE INWESTORSKIE

SPRAWDOZDANIA ROCZNE

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2021.

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020.

original_39420678_Sprawozdanie_Zarzadu_31052021_final(1)-3.pdf

Zarząd Huckleberry Games S.A. niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.