Menu

Aktualności

Sprawozdania roczne

Zarząd Spółki Neurone Studio S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport roczny za rok 2020.
original_39420678_Sprawozdanie_Zarzadu_31052021_final(1)-3

original_39420678_Raport_roczny_Neurone_2020_31052021_final-0

original_39420678_Neurone_Studio_SA_SF_31_05_2021-1

original_39420678_06_Neurone_Studio_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2020_r.-s-2

Zarząd Huckleberry Games S.A. niniejszym przekazuje jednostkowy raport roczny za rok 2019.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

original_36427743_02_Huckleberry_Games_S.A._-_Sprawozdanie_z_badania_SF_na_dzien_31.12.2019_r.-si-3
Sprawozdanie Zarządu Huckleberry Gamesoriginal_36428041_SF2-min-2
original_36428041_Raport_roczny-0

Relacje Inwestorskie

Nasze gry