Menu

Aktualności

Strategia

Już wkrótce nowa strategia – śledź komunikaty na bieżąco!
Celem działania spółki w najbliższych latach będzie rozszerzenie działalności Spółki poprzez tworzenie gier na następujące platformy:

  • PC (Steam)
  • Sony PlayStation 4
  • X-Box One
  • Apple
  • Google Android

Na obecnym etapie rozwoju Spółka oferuje produkty na zasadzie ”Buy to play”, co oznacza, że gracz uiszcza jednorazowo opłatę za zakup dostępu do gry. Przyjęta przez Emitenta strategia rozwoju zakłada rozszerzenie dochodowości produktów, po uprzednim osiągnięciu odpowiedniej liczby użytkowników. Obecnie gry wydawane są wyłącznie cyfrowo na całym świecie poprzez platformę Steam oraz własny kanał dystrybucji. W najbliższych latach Spółka planuje rozszerzyć ofertę o inne platformy. Emitent nie wyklucza wydawania gier w wersji pudełkowej wzbogaconej o dodatkowe gadżety, tzw. wersje kolekcjonerskie, które odznaczają się nie tylko wyższą ceną, ale także wartością kolekcjonerską związaną z danym tytułem.

Dystrybucja gier będzie miała globalny zasięg i za pomocą systemów raportowania Emitent będzie mógł monitorować poszczególne rynki sprzedaży. Powyższe umożliwi Spółce koncentrację działań i środków na rynkach szczególnie aktywnych w procesie dystrybucji.

Przy realizacji wyżej wskazanej inwestycji Emitent będzie dążył do dywersyfikacji metod finansowania. W tym celu Spółka planuje wykorzystać środki uzyskane z emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E przeprowadzonej w trybie oferty publicznej. Ponadto, Spółka prowadzi rozmowy z wydawcami zainteresowanymi zainwestowaniem w produkty Emitenta na różnym etapie ich powstawania. Emitent wskazuje, że Spółka rozważa także złożenie do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wniosku o dofinansowanie w ramach programu sektorowego GameINN, mającego na celu zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Kolejnym czynnikiem zapewniającym finansowanie Spółce w przyszłości jest pozyskanie środków z działalności operacyjnej Emitenta, np. ze sprzedaży gry Edengrad rozpoczętej 4 kwietnia 2017 roku.

Jednocześnie Emitent podkreśla, że na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Spółka koncentruje swoje działania wokół prac nad grą Edengrad, będącą kluczowym produktem Spółki. Warto wskazać, że przebieg produkcji tytułu Edengrad stanowi o konsekwencji Emitenta w realizacji założeń biznesowych i strategicznych Spółki, związanych między innymi z polityką produkcji, metodami finansowania projektu, strategią cenową czy budową społeczności.

Emitent wskazuje, że kluczowym elementem strategii Spółki jest budowanie społeczności zarówno w obszarze inwestycyjnym, jak i growym. Należy przy tym podkreślić, że cały proces produkcji gry Edengrad jest tworzony przy udziale graczy skupionych wokół portali społecznościowych typu Facebook czy Steam Community. Dzięki takiej aktywnej komunikacji Spółka posiada wielu aktywnych użytkowników z całego świata, którzy oprócz uiszczania opłaty za udostępnienie gry, wyrażają chęć wspierania Emitenta w testowaniu czy projektowaniu gry. Przykładowo, w czwartym kwartale 2016 roku Spółka umieściła grę Edengrad na Steam, umożliwiając dostęp do gry wspierającym użytkownikom z platformy wspieram.to oraz Kickstarter. Dzięki przedsięwziętym działaniom Spółka uzyskała bazę użytkowników celem przetestowania serwerów oraz samej gry.

Istotnym elementem strategii Emitenta odgrywającym kluczową rolę jest nieustanne rozwijanie społeczności związanej z rynkiem growym. Emitent zwraca uwagę, że gracze mają realny wpływ na proces tworzenia gier, podkreślając tym samym, że najciekawsze inajbardziej innowacyjne pomysły użytkowników zostaną implementowane przez Spółkę.

Gra Edengrad stale poszerza krąg odbiorców na całym świecie i jest stale w fazie rozwoju. Ponadto, Spółka dokłada wiele starań, aby na bieżąco aktualizować grę celem poprawienia atrakcyjności projektu wśród potencjalnych odbiorców.

Emitent ponadto chce podkreślić, że istotną rolę w strategii działalności Emitenta odgrywają gry MMO, które różnią się od klasycznych rodzajów gier komputerowych. Jednym z istotniejszych czynników odróżniającym grę o typie MMO od innych produktów jest cykl życia danej gry, tj. gra może generować największe przychody po upływie kilkunastu lub kilkudziesięciu miesięcy od jej wprowadzneia do sprzedaży.

Przy wprowadzaniu gry Edengrad na rynek Emitent stosował strategię mającą na celu wszechstronne poznanie otoczenia rynkowego. Emitent ustalił stosunkowo niską cenę produktu, ograniczając przy tym wydatki na promocję produktu. Informacja o istnieniu gry przekazywana jest od gracza do gracza. Taki model promocji wymaga więcej czasu, ale przyciąga gracza na znacznie dłuższy czas. Gracze zapraszają do rozgrywki kolejnych znajomych, dzięki czemu gra zyskuje popularność w coraz szerszym kręgu odbiorców. Mając na względzie, że Emitent korzysta z platformy Steam celem dystrybucji, gra promowana jest również na stronie internetowej danej platformy oraz w aplikacji. Takie działanie Emitenta nie wymaga nakładów finansowych, a stanowi istotne narzędzie w popularyzowaniu gry. Niskie ceny stymulują sprzedaż, co w dłuższym okresie pozwoli osiągnąć odpowiedni poziom zysków oraz uzyskać efekt skali.

Gra Edengrad będzie stale rozwijana, tak aby nie było wersji finalnej. Emitent planuje wprowadzić płatne aktualizacje, które udostępnią nową zawartość gry. Gracz wciąż będzie mógł korzystać z funkcji, które oferuje podstawowa wersja, jednak, aby kontynuować fabułę i korzystać z nowych możliwości, gracz będzie musiał wykupić do nich dostęp.

W ocenie Emitenta wykorzystywanie wyprzedaży platformy Steam do okazjonalnego obniżenia ceny produktu powinno zapewnić grze promocję i w konsekwencji większą sprzedaż. Wraz z wprowadzeniem płatnych aktualizacji cena podstawowej wersji gry może ulec obniżeniu tak, aby cena dostępu do gry była bardziej przystępna i by uzyskać nowych odbiorców.

Zdaniem Emitenta trudno przewidzieć fazę spadkową w sprzedaży gier typu MMO. Doświadczenie i rozeznanie Emitenta na rynku gier dowodzi, że większość dostępnych tytułów utrzymuje się na rynku przez bardzo długi okres, pozyskując szeroki krąg odbiorców produktu. Użytkownicy gier typu MMO również bardzo często przywiązują się do danych tytułów i niechętnie porzucają swoje konta użytkownika w grze. Niejednokrotnie przerwa w rozgrywce wiąże się ze spadkiem w publicznych rankingach gry, co również ma znaczący wpływ na przywiązanie gracza do konkretnego tytułu i kontynuowanie rozgrywki w oczekiwaniu na nową zawartość gry.

Przedstawiony powyżej opis strategii Emitenta, zaprezentowany na przykładzie projektu Edengrad, wskazuje na kierunki działań, jakie będą podejmowane przez Emitenta przy kolejnych projektach.

Relacje Inwestorskie

Nasze gry