Menu

Aktualności

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10 sierpnia 2020 r.

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 10 sierpnia 2020 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
original_36839303_ZZW_10_sierpnia_2020r._Akt_usuniete_dane_osobowe-0

Relacje Inwestorskie

Nasze gry