Menu

Aktualności

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zmiana Autoryzowanego Doradcy

Zarząd Spółki informuje, że z dniem 1 lipca 2020 r. rozwiązana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką Abistema Kancelaria Doradcza Sp. z o.o. Jednocześnie podpisana została umowa o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy z INC S.A. z siedzibą w Poznaniu. Umowa została zawarta w zakresie § 18 ust. 2 pkt 3) i 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Umowa została zawarta na czas nie krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 roku.
Na mocy podpisanej umowy Autoryzowany Doradca będzie współdziałał z Emitentem w wypełnianiu obowiązków informacyjnych oraz doradzał w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

Relacje Inwestorskie

Nasze gry