Menu

Aktualności

Zmiana treści statutu oraz danych Emitenta

Zmiana treści statutu oraz danych Emitenta

Zarząd Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż w dniu wczorajszym powziął informację o wpisie zmiany statutu oraz składu organów Spółki jak również adresu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydziału Gospodarczego KRS („Sąd Rejestrowy”).

Nowy adres Emitenta:

Pl. Władysława Andersa nr 7, 61-894 Poznań

Sąd Rejestrowy wpisał zmiany statutu Spółki, dokonane uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19.12.2019 roku, których zestawienie Emitent załącza do niniejszego komunikatu.

Emitent publikuje również ujednolicony tekst jednolity statutu Spółki.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”

HuckleberryGames – tekst jednolity statutu

Wykaz zmian statutu HGames do raportu EBI

Relacje Inwestorskie

Nasze gry