Menu

Aktualności

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki Huckleberry Games S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Uchwałą nr 29/08/2020 powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Włodzimierza Burliga. Natomiast, Uchwałą nr 28/08/2020 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Osińskiego.

original_36844070_Zyciorys_Wlodzimierz_Burliga-0

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 7 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO

Relacje Inwestorskie

Nasze gry