Menu

Aktualności

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 19 grudnia 2019 roku

Zarząd Huckleberry Games S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 19 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu Kancelarii Notarialnej notariuszy Jacka Kaczorowskiego i Anny Pospieszyńskiej, adres: ul. Młyńska 2/4, 61-729 Poznań.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje (1) pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, (2) projekty uchwał oraz (3) wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1, pkt. 2 i pkt. 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


 

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – liczba akcji i głosów

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – ogłoszenie

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – formularz pełnomocnictwa

Huckleberry S.A. – NWZ 19.12.2019 – projekty uchwał

Relacje Inwestorskie

Nasze gry